Pravidla kouče

Jak už jsem psala v úvodním příspěvku, koučování v sobě nemám vrozené a musela jsem mu „přijít na chuť“. A musím říct, že jestli chcete být dobrý šéf, manažer, teamlead (říkejte si tomu jak chcete), někdy ke koučování sklouzněte.

Pracuju v jednom týmu více než 5 let a pro mladší kolegy jsem byla „wiki“ – stačilo se na něco zeptat a sypala jsem ze sebe odpovědi. Pro kolegy to bylo nejrychlejší a nejsnadnější cesta jak se něco dozvědět. Ale jak říká jedno české přísloví: „stokrát nic umořilo vola“. Pro mě to sice znamenalo jistou nepostradatelnost, ale dostávala jsem 100 „malých a rychlých“ otázek denně a bylo to únavné. A pro kolegy? Když víte, že pokaždé, kdy chcete, dostanete odpověď se kterou můžete s jistotou pracovat, ani se nesnažíte přijít s vlastní myšlenkou. Chcete jít tou nejjednodušší cestou, ale to vás nikam neposune. Proto tady je coaching (aka koučink).

TimothyGallwey o koučování říká:


Koučování uvolňuje potenciál člověka a umožňuje maximalizovat jeho výkon tím, že odstraní vnitřní bariéry. Koučování spíše, než by něčemu učilo, pomáhá učit se.

Nedirektivní postoj

Většina rodičů ví, že pokud chtějí poradit svému náctiletému synovi nebo dceři, jak se mají chovat v určitých situacích, musejí zvolit raději nedirektivní než direktivní postoj k tomuto tématu. Jinak řečeno, pokud mladíkovi prostě jen řekneme, co má udělat, je velmi malá šance, že to opravdu udělá a obvykle to mívá spíš opačný efekt, než ten, kterého jsme chtěli dosáhnout. Tajemstvím je dosáhnout toho, aby mladík vlastně sám chtěl udělat to, co my chceme, aby udělal – nelehký úkol.

Hlavní cíl

Koučování se odlišuje od ostatních interakčních metod v této oblasti tím, že se nezabývá instruováním nebo vedením (ani poradenstvím). Ačkoliv globální cíl může být stejný, jako u těchto aktivit – zdokonalit individuální výkonnost. Kouč se musí vyhnout vztahu, kdy je jedna osoba ve vedení a ostatní se podřizují.

Upevnění vztahu

Prvním krokem kouče je upevnění vztahu s koučovaným. Koučování dosahuje kýženého výsledku až po upevnění vzájemné důvěry a oboustranného respektu. Kouč musí skutečně chtít koučované osobě pomoci.

Definování problému

Druhým úkolem kouče by mělo být přesné definování problému, musí zjistit, kde se nachází skutečné jádro problému. Koučovaný může mít například problémy s komunikací. Zmínění problém se může týkat psaného projevu nebo verbální komunikace. Může to být specifické a závislé na určitých místech nebo v určitém čase. Může se to týkat telefonování, poznámek, dopisů, komunikování s jinými lidmi obecně nebo jen se staršími lidmi nebo třeba s podřízenými. Začátek sezení by měl zahrnovat spoustu sondovacích otázek pro zjištění, kde je jádro problému.

Naslouchání a pokládání otázek

Je třeba, aby se kouč vyvaroval ukvapených úsudků a závěrů. Později by se mohly tyto domněnky obrátit proti němu. Proto je velmi důležité naslouchání toho, co se děje, nechat koučovaného, aby sám sdělil všechny svoje problémy. V průběhu naslouchání projevte sympatii a porozumění.

Koučovaný přebírá vlastnictví

Jakmile je identifikována hlavní podstata problému, může kouč pomoci koučovanému vyvarovat se problémových situací a rozhodovat se samostatně. Jde o podstatu problému nebo potřebu rozvoje? Může koučovaný změnit svoje chování a dosáhnout zlepšení? Je důležité, aby byl koučovaný vtažen do tématu, rozpoznal problém a přijal jej za vlastní.

Akční plán

Poté je naším úkolem povzbudit koučovaného, aby si vypracoval seznam potenciálních možností a pomoci mu najít cestu, kterou se má dát, aby s nimi mohl pracovat. Připravte akční plán a vhodný způsob, jak s ním dál pracovat.

Program

Kouč musí mít svůj program. Program zahrnuje kroky od počáteční identifikace problému, přes hlubší porozumění a zvolení správného procesu korigování problému nebo iniciování změny. Kouč musí zjistit, na co je u koučovaného potřeba položit důraz.

Pokračování

Na závěr sezení by měl kouč připravit následné kroky (plán); proces nekončí s koncem koučovacího sezení. Kouč by měl naplánovat další schůzky, prodiskutovat s koučovaným jeho budoucí cíle, na dalších schůzkách zhodnotit dosažený pokrok.